دانش سایبری

۱۳۹۸-۰۶-۰۲ ۱۱:۰۳:۰۲
۰
۴:۴۲
۱۳۹۸-۰۶-۰۲ ۰۹:۵۸:۴۸
۰
۳:۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۰۸:۳۸:۱۷
۰
۷:۳۶
۱۳۹۸-۰۵-۰۷ ۱۱:۲۰:۲۸
۰
۰:۱۰
۱۳۹۸-۰۵-۰۲ ۰۹:۵۱:۵۵
۰
۰:۰۲
اداره پیشگیری از جرم پلیس فتا کردستان نوشت:
هیچ‌کسی نمی‌تواند بگوید دستگاه یا رایانه متصل به اینترنت وی صد در صد امن است بااینکه نمی‌توان صد در صد از دستبرد مجرمین ادامه ...