دانش سایبری

۱۳۹۰-۱۱-۲۰ ۰۹:۲۸:۵۵
۰
۰:۴۶
ایمیل راه بسیار عالی برای برقراری تماس با دوستان و خانواده می باشد. اگرچه روش بسیار خوبی برای انتقال حجم زیادی از داده ها است، هدف عمده هکرها نیز محسوب می شود.
۱۳۹۰-۱۱-۲۰ ۰۹:۲۴:۳۷
۰
۱:۵۸
هنگامی که در اینترنت به گشت و گذار می پردازید گام های مختلفی می توانید بردارید که تضمین کننده در امنیت ماندن شخصیت آنلاین شما و اطلاعات تان باشد
۱۳۹۰-۱۱-۲۰ ۰۹:۱۳:۰۶
۰
۱:۳۶
جرایم اینترنتی می تواند به هر شکلی وجود داشته و در هر زمان و هر کجا اتفاق بیافتد. مجرمانی که مرتکب جرایم اینترنتی می شوند از روش های گوناگونی مبتنی بر میزان مهارت ها و هدفشان استفاده می کنند.
۱۳۹۰-۱۱-۰۸ ۱۵:۰۸:۵۷
۰
۴:۰۷
۱۳۹۰-۱۰-۲۷ ۱۰:۱۵:۲۱
۰
۱:۰۶
۱۳۹۰-۱۰-۱۹ ۱۲:۰۵:۳۲
۰
۱۳:۱۰