دانش سایبری

۱۳۹۸-۰۵-۲۲ ۰۹:۲۲:۰۶
۰
۴:۱۸
۱۳۹۸-۰۵-۲۲ ۰۸:۲۷:۲۳
۰
۱:۰۱
پلیس فتا خراسان شمالی:
۱۳۹۸-۰۵-۱۹ ۱۱:۵۴:۱۷
۰
۲:۵۵
دانش خود را بروز کنید:
امروزه براى محافظت بهتر از داده‌ها و اطلاعات مى‌بايست امنيت رمزهاى عبور بيش از پيش رعايت شوند و براى پيشگيرى از افشار اطلاعات ادامه ...
۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۱۰:۲۶:۵۸
۰
۳:۵۱
درباره کلمات عبور بدانیم؛
۱۳۹۸-۰۵-۱۳ ۱۱:۰۱:۲۷
۰
۲:۴۴
۱۳۹۸-۰۵-۰۷ ۰۹:۴۰:۴۵
۰
۰:۲۰
۱۳۹۸-۰۵-۰۶ ۱۲:۴۰:۱۷
۰
۲:۱۵
اداره پیشگیری از جرم پلیس فتا کردستان ارائه داد :
۱۳۹۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۳۰:۱۸
۰
۱:۰۲
۱۳۹۸-۰۵-۰۱ ۱۶:۴۱:۴۷
۰
۲:۲۸