رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش
۱۳۹۲-۰۳-۲۱ ۱۷:۴۰
تنظیم اندازه قلم

پ

خواستگار ناكام عامل انتشار عکس‌های خصوصی در فضای مجازی بود

خواستگاری كه با انتشار عكس های خصوصی دختر مورد علاقه اش قصد انتقام گیری را داشت توسط پلیس سایبری سیستان و بلوچستان دستگیر شد .

 پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا: دختر جوانیبا مرجوعه قضاییبه پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان مراجعه و عنوان داشت که شخص ناشناسی در یکی از شبکه های اجتماعیاقدام به ایجاد صفحه با مشخصات من کرده و در آن صفحه مطالب زشت و ناپسندیبه من نسبت داده است که این امر موجبات هتک حرمت و آبروریزیمن را فراهم آورده. 

این گزارش حاكیاست ، با عنایت به اهمیت موضوع جمعیاز متخصصان پلیس فتا مامور رسیدگیبه این پرونده شده و در مرحله اول کلیه مستندات و ادله قانونیجمع آوریو مورد بررسیدقیق و موشکافانه پلیس قرار گرفت . 
در ادامه این گزارش آمده است ، كارآگاهان پلیس فتا سیستان و بلوچستان در ادامه پیگیریهایخود متوجه شدند متهم تحت تعقیب از طریق یکیاز کافینت هایسطح شهر اقدام به بروز رسانیصفحه مورد نظر در فضایمجازیمیكند و نهایتاً ماموران پلیس فتا در ادامه تحقیقات خود بعد از چندین روز تعقیب و مراقبت و با هماهنگیمسوول کافینت موفق شدند متهم را شناساییو دستگیر كنند . 
در تحقیقات پلیس متهم ضمن اعتراف به جرم خود بیان داشت : من خواستگار قبلیشاكیه بوده ام ولیچون با جواب منفیروبرو شدم به قصد انتقام گیریاین عمل را انجام دادم و اصلا فکر نمیکردم که پلیس فتا بتواند مرا دستگیر کند که ویبا تکمیل پرونده به دادسرا اعزام و با قرار قانونیروانه زندان شد . 
سرگرد حسینیپور در خصوص شبکه هایاجتماعیهشدار داد که کاربران برایعضویت در این شبکه ها مراقب باشند که عکسها و مطالب آنان قابل رویت برایهمه میباشد و این فضا به هیچ عنوان مکان امنینمی باشد، ویهمچنین به مجرمان اینترنتیهشدار داد که پلیس فتا در دنیایمجازیحضوریپر رنگ دارد و هیچ نکته ایاز چشم تیز بین کارآگاهان این پلیس مخفینخواهد ماند.
 
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید

700X100.gif

اخبار مرتبط