دادگاه حقوقی چیست و کدام جرایم سایبری شامل شکایت حقوقی می‌شود؟

دادگاه حقوقی چیست و کدام جرایم سایبری شامل شکایت حقوقی می‌شود؟

در دعوای حقوقی، سخن از تحقق و وقوع جرم نیست، بلکه مشکلی در روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص به وجود آمده و در واقع شخصی که خود را محق می‌داند با مراجعه به دادگاه، حقی را که تضییع شده مطالبه می‌نماید همچنین دادگاه مجازاتی برای افراد در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌سازد جرایمی مثل عدم تحویل کالای فروخته شده در سایت‌های فروش کالاهای نو و یا دسته دوم و یا تحویل جنس متفاوت با خرید انجام شده.