رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در عملیات پرداخت، دارندگان کارت باید به چه نکاتی توجه کنند؟

برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در عملیات پرداخت، دارندگان کارت باید به چه نکاتی توجه کنند؟

• تعویض مرتب رمز دوم کارت به صورت دوره‌ای
• خودداری از نوشتن رمز و مشخصات کارت روی کاغذ یا ذخیره آنها در فایلی به‌صورت رمز نشده
• توجه به وجود نماد اعتماد الکترونیکی معتبر در سایت و حصول اطمینان نسبت به معتبر بودن آن توسط دارنده کارت
• عدم استفاده از اعدادی قابل حدس توسط دیگران (مانند تاریخ تولد، شماره شناسنامه) و یا شماره‌های ساده مانند ۱۱۱۱۱، جهت انتخاب رمز دوم
• عدم قراردادن شماره رمز در اختیار پذیرندگان فروشگاهی توسط دارندگان کارت و درخواست از پذیرنده برای در اختیار قراردادن دستگاه کارتخوان به آنها جهت ورود رمز در شرایط امن