کرمانشاه

طول جغرافیایی
۳۴.۳۰۶۳۶۶
عرض جغرافیایی
۴۷.۰۶۷۲۱۸
آدرس
بلوار شهید رحمانپور- (کوچه ثبت ) - دادسرای عمومی و انقلاب استان کرماشاه
استان
کرمانشاه
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای