مشهد (پلیس فتا مرکز استان)

طول جغرافیایی
۳۶.۲۸۲۷۵۱
عرض جغرافیایی
۵۹.۵۵۰۸۵۷
آدرس
ابتدای خیابان پیروزی - قبل از میدان شهید کاوه - حدفاصل دانشکده شهید منتظری و پلیس آگاهی - پلیس فتا استان خراسان رضوی
پست الکترونیک
kh.razavi_fata@police.ir
استان
خراسان رضوی
نوع دفتر
پلیس فتا