یاسوج

طول جغرافیایی
۳۰.۶۶۶۰۳۷
عرض جغرافیایی
۵۱.۶۰۰۷۱۰
آدرس
خیابان جمهوری - جنب بانک قوامین
پست الکترونیک
kvb.fata@cyberpolice.ir
استان
کهگیلویه و بویراحمد
کد پستی
۷۵۹۱۷۶۳۶۴۴.۰۰
نوع دفتر
پلیس فتا