چگونه عکس مورد نظر خود را در اینترنت با عکس‌های مشابه با اندازه و کیفیت های متفاوت را بیابیم؟

چگونه عکس مورد نظر خود را در اینترنت با عکس‌های مشابه با اندازه و کیفیت های متفاوت را بیابیم؟

جستجوی عکس و یافتن عکس های مشابه از طریق سایت https:‎//www.tineye.com/ 

 روش کار بدین گونه است:

بطور مثال: سرچ cyberpolice  در گوگل
 

انتخاب یکی از تصاویر
 

کلیک بروی copy image location 

مراجعه به سایت مورد نظر(یعنی= https:‎//www.tineye.com/‎ )


 
پس از چسباندن copy image location عکس مورد نظر در فیلد مربوطه حال سرچ میکنیم
 

همانطور که ملاحظه میکنید خروجی اطلاعات عکس مورد نظر بدین شرح است:
   ۱۳۳ نتیجه  متعلق به مجموعه تصویر.
جستجو بیش از ۱۷۰۵۹۰۰۰۰۰۰ تصاویر.
بطور کلی اگر عکسی با کیفیت بهتر از عکس مورد نظر سرچ شده در اینترنت  نیاز دارید با جستجوی عکس ، موارد مشابه را یافته و مورد مناسب را انتخاب نمایید.