آیا استفاده از پاپ‌اپ در وب‌سایت خود جرم است؟

آیا استفاده از پاپ‌اپ در وب‌سایت خود جرم است؟

بعضی از مدیران وبسایت ها  با تنظیم کدهای پاپ‌آپ و کلیک‌دزدی در صفحات خود کاربران را به سایت‌های فروشگاهی هدایت می‌نمایند و در برخی موارد حتی این فروشگاه‌ها تقلبی بوده و کاربران بازدید کننده از این سایت‌ها در دام کلاهبرداران اینترنتی قرار می‌گیرند لذا به مدیران و صاحبان وب‌سایت توصیه می‌کنیم همکاری خود را با گردانندگان سایت‌های کلیک دزد، پاپ‌آپ را قطع کنند، چرا که در صورت کلاهبرداری، سرقت آنلاین و دیگر موارد مجرمانه آنها نیز مسئول هستند.