رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

سمنان

طول جغرافیایی
35.578828
عرض جغرافیایی
53.399296
فکس
آدرس
میدان عدالت- دادسرای عمومی و انقلاب استان سمنان - شعبه اول بازپرسی
استان
سمنان
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای