سبزوار

طول جغرافیایی
۳۶.۲۱۰۴۰۲
عرض جغرافیایی
۵۷.۶۷۷۰۲۴
آدرس
خ نواب صفوی (سینما)
استان
خراسان رضوی
نوع دفتر
پلیس فتا