زنجان

طول جغرافیایی
۳۶.۶۶۱۷۲۳
عرض جغرافیایی
۴۸.۵۳۰۶۲۰
آدرس
زنجان بزرگراه ۲۲ بهمن - ورودی ضلع غربی ستاد فرماندهی انتظامی استان زنجان - پلیس فتا
استان
زنجان
کد پستی
۴۵۱۵۸۸۸۵۱۶.۰۰
نوع دفتر
پلیس فتا