زنجان

طول جغرافیایی
۳۶.۶۸۶۷۲۵
عرض جغرافیایی
۴۸.۴۹۸۳۴۰
آدرس
زنجان بزگراه ۲۲ بهمن دادسرای عمومی و انقلاب استان زنجان
استان
زنجان
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای