یزد

طول جغرافیایی
۳۱.۸۴۵۶۲۹
عرض جغرافیایی
۵۴.۳۸۲۷۱۳
آدرس
میدان ابوذر - هنگ ژاندارمری - ساختمان نظام وظیفه - طبقه همکف
پست الکترونیک
yazd_fata@police.ir
استان
یزد
کد پستی
۸۹۱۶۸۴۵۳۴۱.۰۰
نوع دفتر
پلیس فتا