سرخس

طول جغرافیایی
۳۶.۵۳۸۸۱۰
عرض جغرافیایی
۶۱.۱۴۷۴۷۳
آدرس
سرخس - ابتدای بلوار جانبازان - جنب دادگستری
استان
خراسان رضوی
کد پستی
۹۳۸۱۶۳۳۱۱۰.۰۰
نوع دفتر
پلیس فتا