گناباد

طول جغرافیایی
۳۴.۳۵۷۶۱۱
عرض جغرافیایی
۵۸.۶۹۷۱۵۵
آدرس
گناباد - خ سعدی بین سعدی ۱۶ و ۱۸
استان
خراسان رضوی
کد پستی
۹۶۹۱۶۸۳۴۷۸.۰۰
نوع دفتر
پلیس فتا