تربت جام

طول جغرافیایی
۳۵.۲۵۸۶۰۰
عرض جغرافیایی
۶۰.۶۱۷۹۴۴
آدرس
بلوار خلیج فارس طبقه فوقانی کلانتری ۱۱
استان
خراسان رضوی
کد پستی
۱۴۷۶۶۵۶۷۶۳.۰۰
نوع دفتر
پلیس فتا