رشتخوار

طول جغرافیایی
۳۴.۹۷۰۴۱۹
عرض جغرافیایی
۵۹.۶۲۲۶۲۱
آدرس
شهرستان رشتخوار - فلکه مرکزی
استان
خراسان رضوی
کد پستی
۹۵۴۱۶۱۵۱۸۵.۰۰
نوع دفتر
پلیس فتا