خواف

طول جغرافیایی
۳۴.۵۷۹۴۵۷
عرض جغرافیایی
۶۰.۱۴۸۱۹۰
آدرس
خواف - بلوار ولیعصر - دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خواف
استان
خراسان رضوی
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای