درگز

طول جغرافیایی
۳۷.۴۳۵۹۹۰
عرض جغرافیایی
۵۹.۰۹۸۹۳۰
آدرس
بلوار امام خمینی - خیابان شهید کلانتری - دادسرای عمومی
استان
خراسان رضوی
کد پستی
۹۴۹۱۷۳۵۸۶۲.۰۰
نوع دفتر
پلیس فتا