سرخس

طول جغرافیایی
۳۶.۵۳۸۸۰۶
عرض جغرافیایی
۶۱.۱۴۷۴۷۳
آدرس
سرخس - ابتدای بلوار جانبازان - جنب ستاد انتظامی
استان
خراسان رضوی
کد پستی
۹۳۸۱۶۳۳۱۱۰.۰۰
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای