بردسکن

طول جغرافیایی
۳۵.۲۷۴۸۴۷
عرض جغرافیایی
۵۷.۹۶۵۴۱۶
آدرس
بردسکن - خیابان ولی عصر - روبروی پارک ولی عصر - دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان
استان
خراسان رضوی
کد پستی
۹۶۸۱۷۸۵۴۳۳.۰۰
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای