گناباد

طول جغرافیایی
۳۴.۳۵۹۸۷۸
عرض جغرافیایی
۵۸.۶۷۳۶۱۳
آدرس
گناباد - نبش چهارراه عدالت - دادسرای شهرستان گناباد
استان
خراسان رضوی
کد پستی
۹۶۹۱۶۴۵۷۵۸.۰۰
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای