رشتخوار

طول جغرافیایی
۳۴.۹۷۲۱۳۶
عرض جغرافیایی
۵۹.۶۱۷۷۷۳
آدرس
رشتخوار - ورودی اصلی شهر - دادسرای شهرستان رشتخوار
استان
خراسان رضوی
کد پستی
۹۵۴۱۷۱۴۳۸۴.۰۰
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای