تربت حیدریه

طول جغرافیایی
۳۵.۲۸۰۲۵۵
عرض جغرافیایی
۵۹.۲۲۱۵۸۰
آدرس
خیابان فردوسی شمالی - روبروی شهرداری منطقه - فرمانده انتظامی تربت حیدریه - پلیس فتا
استان
خراسان رضوی
کد پستی
۹۵۱۳۶۹۳۱۶۵.۰۰
نوع دفتر
پلیس فتا