تربت حیدریه

طول جغرافیایی
۳۵.۲۸۷۶۷۹
عرض جغرافیایی
۵۹.۲۰۵۳۶۷
آدرس
بلوار مدرس - خیابان مهر - دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تربت حیدریه
استان
خراسان رضوی
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای