منظور از هکر کلاه سفید چیست و به چه کسى هکر کلاه سفید مى‌گویند؟

منظور از هکر کلاه سفید چیست و به چه کسى هکر کلاه سفید مى‌گویند؟

هکرهای کلاه سفید (White Hat Hacker) به گروهی از هکرها گفته می‌شوند که کارهای مفیدی انجام می‌دهند، نفوذ می‌کنند اما نیت بدی ندارند. این هکرها آسیب پذیری‌های یک شبکه و سیستم محافظت شده را شناسایی می‌کنند و با پوشش این آسیب پذیری‌ها اجازه دسترسی هکرهای مجرم را به آن شبکه ها و سیستم ها نمی‌دهند.

این افراد ممکن است با شرکت‌ها قراردادی برای کشف نقاط ضعف سیستم آن‌ها ببندند و تلاش کنند تا با رعایت کلیه اصول هک اخلاقی به سیستم آن‌ها نفوذ کنند.  اگرچه روش‌هایی که هکر کلاه سفید و کلاه سیاه استفاده می‌کنند مشابه می باشد ولی دلایل هر کدام از انجام این عملیات کاملا متفاوت است. به هکرهای کلاه سفید هکر با اخلاق نیز گفته می‌شود که با وجود توانایی برای تبدیل شدن به هکر کلاه سیاه از استعدادهای خود برای منافع کل اجتماع استفاده می‌کند.