اگر صفحه Desktop شما چرخیده است، چکار باید بکنید؟

اگر صفحه Desktop شما چرخیده است، چکار باید بکنید؟

دلیل این اتفاق ایجاد تغییر در کارت گرافیک است.

۱- در کارت‌های گرافیک Intel با گرفتن کلیدهای CTRL+ALT و کلیدهای جهت بالا، چپ، راست و یا پایین می‌توانید صفحه مانیتور را به حالت افقی یا عمودی تغییر دهید.

۲- برای کارت‌های گرافیک NVidia نیز بر روی صفحه Desktop راست کلیک کرده، Screen Resolution را انتخاب، سپس در قسمت Orientation گزینه‌ی Landscape را انتخاب نمایید.