علت خطای Blue page یا صفحه آبی چیست؟

علت خطای Blue page یا صفحه آبی چیست؟

۱- اگر قبل از لوگوی ویندوز باشد، مشکل از رم است.

۲- اگر حین لوگوی ویندوز یا قبل از Welcome باشد، مشکل می‌تواند از رم یا هارد باشد.

۳- اگر داخل ویندوز اتفاق بیافتد مشکل می‌تواند از ویروس یا درایور Unsigned باشد.