چناران

طول جغرافیایی
۳۶.۶۴۳۲۵۵
عرض جغرافیایی
۵۹.۱۱۱۹۹۹
آدرس
چناران - خ بهشتی۲ - دور میدان عدالت - دادگاه عمومی و انقلاب چناران
استان
خراسان رضوی
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای