گلبهار

طول جغرافیایی
۳۶.۵۷۵۲۷۷
عرض جغرافیایی
۵۹.۱۹۲۰۵۴
آدرس
گلبهار - خ ابن سینا - روبه روی شهرداری - دادگاه عمومی بخش گلبهار
استان
خراسان رضوی
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای