تربت جام

طول جغرافیایی
۳۵.۲۴۴۸۳۵
عرض جغرافیایی
۶۰.۶۱۳۸۵۱
آدرس
بلوار امام خمینی - نرسیده به میدان شهدا - دادگستری تربت جام
استان
خراسان رضوی
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای