درگز

طول جغرافیایی
۳۷.۴۳۵۹۹۶
عرض جغرافیایی
۵۹.۰۹۸۹۳۵
آدرس
بلوار امام خمینی - خیابان شهید کلانتری - دادسرا درگز
استان
خراسان رضوی
کد پستی
۹۴۹۱۷۳۵۸۶۳.۰۰
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای