برای مقابله با باج افزارها چه راه‌هایی وجود دارد؟

برای مقابله با باج افزارها چه راه‌هایی وجود دارد؟

۱) سیستم خود را به آنتی ویروس معتبر و بروز شده مجهز کنید.
۲) از فایروال برای سیستم خود استفاده کنید.
۳) از اطلاعات خود حتما  backup گیری کنید.
۴) در باز کردن ایمیل‌های مشکوک دارای پیوست و لینک‌ها دقت کنید.