برای رسیدگی به سرقت لپ تاپ چه کاری باید انجام داد؟

برای رسیدگی به سرقت لپ تاپ چه کاری باید انجام داد؟

برای پی‌گیری سرقت لپ‌تاپ باید به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و تقاضای خود را ارائه دهید که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت و یا مفقود شدن لپ‌تاپ باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنید.