اخیراً متوجه شدم که فردی از طریق پست الکترونیکی‌ام پیام های نامربوطی را برای دیگران ارسال می‌کند و در رابطه با موضوعات مختلف ، موضع گیری‌های نامتناسبی صورت می‌گیرد و از طرف وی از همه دوستانم درخواست کمک مالی کرده است چه کار کنم؟

اخیراً متوجه شدم که فردی از طریق پست الکترونیکی‌ام پیام های نامربوطی را برای دیگران ارسال می‌کند و در رابطه با موضوعات مختلف ، موضع گیری‌های نامتناسبی صورت می‌گیرد و از طرف وی از همه دوستانم درخواست کمک مالی کرده است چه کار کنم؟

بهترین اقدامات اولیه : 
۱- تغییر رمز ایمیل 
۲- تغییر اطلاعات مربوط به بازیابی رمز ایمیل (Secret Question)
۳- ارسال ایمیل عذرخواهی برای افرادی که در لیست Address Book شما هستند و توضیح مسئله برای آن‌ها 
۴- در صورت صلاحدید اقدامات قضایی