‏ ‏آسیب‌های حضور طولانی مدت در فضای مجازی

‏ ‏آسیب‌های حضور طولانی مدت در فضای مجازی

تحت تاثیر اطلاعات غلط و گمراه کننده قرار گرفتن
اعتیاد آوری
عدم تحرک
مشکلات جسمی
اختلالات روانپزشکی از جمله افسردگی
تضعیف تعامل با افراد
اشکال در تمرکز و حواس پرتی
آسیب جدی به فرآیند اندیشه عمیق
پرخاشگری
استرس و بی حوصلگی
تخریب باورها
افزایش وسواس فکری
تشدید افکار بدگمان و سوءظن
افزایش شایعه و تلقین پذیری
عواطف شکننده
آسیب جدی به سرانه مطالعه *کتاب*
فاصله گرفتن از دنیای واقعی