والدین چگونه می‌توانند به فرزندان خود در هنگام فعالیت در اینترنت کمک کنند؟

والدین چگونه می‌توانند به فرزندان خود در هنگام فعالیت در اینترنت کمک کنند؟

-    والدین لازم است که اطلاعات بیشتری در مورد وسایل و فضاهای ارتباطی همچون رایانه، اینترنت و گوشی‌های هوشمند داشته باشند.
-    والدین باید مهارت خود را در استفاده از سیستم‌های دیجیتالی مورد استفاده فرزندان خود افزایش دهند.
-    والدین باید فعالیت‌های متناسب با سن و رشد فرزندان خود در فضای مجازی را معین کنند.
-    والدین باید همراه با فرزند خود از اینترنت استفاده کنند و با هم سایت‌ها و پایگاه‌ها را جستجو کنند.
-    والدین باید نقش سایت‌های مخرب و تبلیغاتی و مخاطرات آن‌ها را برای فرزندان خود توضیح دهند.
-    والدین باید برای نظارت بهتر و آسان‌تر والدین بر کودکان، رایانه را در محلی عمومی و قابل دسترس برای همگان قرار دهند.
-    والدین در هنگام استفاده از گوشی‌های هوشمند در کنار فرزندان خود باشند.
-    والدین باید با تغییر در تنظیمات مرورگرها، تعداد محدودی سایت را آن هم بر اساس نیاز فرزندان، در اختیار آنان قرار بدهند و سایت‌های مضر را از دسترس خارج کنند.
-    والدین باید فعالیت‌های جانبی مثل ورزش کردن، پارک رفتن و ... را برای فرزندان خود تدارک ببینند تا علاوه بر تخلیه انرژی و هیجانات و ایجاد سلامتی و نشاط فرزندان، از آسیب‌های احتمالی جسمانی استفاده از رایانه جلوگیری نمایند.
-    والدین باید فرهنگ سازی درباره نحوه استفاده صحیح از اینترنت و فضای مجازی را برای فرزندان خود تشریح کنند تا در یک بازه زمانی این فرهنگ نهادینه شود.