بعضی از سایت‌ها به بهانه های مختلف درخواست شماره تماس می کنند، آیا وارد کردن شماره می تواند برای ما مشکلی ایجاد کند؟

بعضی از سایت‌ها به بهانه های مختلف درخواست شماره تماس می کنند، آیا وارد کردن شماره می تواند برای ما مشکلی ایجاد کند؟

بارها مشاهده می‌شود با ورود به یک سایت چندین صفحه دیگر باز می‌شود و به بهانه های مختلف از جمله شارژ رایگان و ... از شما می‌خواهند شماره تماس خود را وارد کنید، با این‌کار، شماره شما ذخیره شده و ممکن است به عنوان فروش ممبر برای کانال‌ و گروه‌ها تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی استفاده شود و ناخواسته عضو ده‌ها پیج نامناسب شوید.