با سلام و خسته نباسید در مورد بدافزارها سوال داشتم اینکه بدافزارها بیشتر در چه قالبی بر روی سیستم ما ارسال می شوند.

با سلام و خسته نباسید در مورد بدافزارها سوال داشتم اینکه بدافزارها بیشتر در چه قالبی بر روی سیستم ما ارسال می شوند.

با سلام

در دسته بندی فایل ها به طور کلی ما با دو نوع فایل اجرایی و غیر اجرایی مواجه هستیم که اکثر ویروس ها از طریق فایل های اجرایی ارسال و بر روی سیستم ها قرار می گیرند.

پسوند های رایج فایل های اجرایی:

.com , .exe , .dll , .ovl , .bin , .sys , .dot , .doc , .vbe , .vbs , .hta , .htm ,

.scr , .ocx , .hlp , .eml