بوشهر

طول جغرافیایی
۲۸.۹۶۴۰۱۲
عرض جغرافیایی
۵۰.۸۱۸۶۲۰
آدرس
میدان انتظام - خیابان شهید فکوری - روبرو اداره هواشناسی
پست الکترونیک
bushehr_fata@police.ir
استان
بوشهر
کد پستی
۷۵۱۵۷۱۶۹.۰۰
نوع دفتر
پلیس فتا