در چه مواقعی ممکن است از اینترنت شما بصورت ناخواسته استفاده گردد؟

در چه مواقعی ممکن است از اینترنت شما بصورت ناخواسته استفاده گردد؟

در موارد زیر ممکن است این اتفاق بیافتد:
۱- آپدیت ویندوز، آنتی‌ویروس و برنامه‌های نصب شده بر روی ویندوز مانند آفیس
۲- ویروس‌ها : در این حالت ممکن است با ارسال اطلاعات از سیستم قربانی باعث افزایش مصرف حجم اینترنت شوند.
۳- استفاده از فیلتر‌شکن
۴- هک شدن مودم: در مواقعی به دلیل عدم رعایت نکات امنیتی ممکن است به سیستم نفوذ شده از اینترنت استفاده شود.