آیا پلیس‌فتا به‌‌ شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مجوز فعالیت می‌دهد؟

آیا پلیس‌فتا به‌‌ شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مجوز فعالیت می‌دهد؟

پلیس‌فتا به هیچ شرکت بازاریابی شبکه‌ای مجوز فعالیت نداده است و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای جهت فعالیت باید به وزارت صنعت، معدن‌وتجارت مراجعه نمایند.لازم به ذکر است، فقط شرکت‌هایی که مجوز فعالیت از وزارت صنعت،معدن و تجارت دارند،مجاز به فعالیت هستند.

کابران می توانند با مراجعه به سایت دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی وزارت صنعت،معدن و تجارت فهرست شرکت های دارای مجوز فعالیت را مشاهده نمایند.