لایسنس(license) چیست؟

لایسنس(license) چیست؟

لایسنس مجوزی قانونی برای استفاده از یک محصول می‌باشد . یا به عبارتی کدی  برای فعال‌سازی و به روز رسانی یک نرم‌افزار می‌باشد.
لایسنس‌ها انواع مختلفی به شرح ذیل دارند:
لایسنس‌های مدت‌دار: پس از خرید این لایسنس‌ها برای مدتی معینی می‌توانید از نرم‌افزار استفاده کنید.
لایسنس‌های دائمی: با استفاده از این لایسنس نرم‌افزار برای همیشه فعال خواهد بود.