تبریز

طول جغرافیایی
۳۸.۰۶۵۸۵۰
عرض جغرافیایی
۴۶.۳۴۳۱۲۹
آدرس
تبریز چایکنار بلوار گلکار خیابان بعثت مجتمع قضایی شهید بهشتی
استان
آذربایجان شرقی
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای