تلفن همراهم روشن نمی‌شود چکار باید کنم!

تلفن همراهم روشن نمی‌شود چکار باید کنم!

در اولین قدم سعی کنید باتری را خارج کنید. اگر باتری دستگاه شما خارج نمی‌شد، کلید پاور را به مدت ۱۵ ثانیه نگه‌دارید. اگر بازهم مشکل حل نشد، این بار دستگاه خود را به برق متصل کرده و مجدداً ۱۵ ثانیه، کلید پاور را به مدت ۱۵ ثانیه نگه‌دارید. درصورتی‌که همچنان نیز این مشکل را داشتید، باید به خدمات پس از فروش دستگاه خود مراجعه کنید.