رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

برخی شرکت هایی که در زمینه بازاریابی شبکه ای فعالیت میکند عنوان می کنند از پلیس فتا مجوز دارند آیا این موضوع صحت دارد؟

برخی شرکت هایی که در زمینه بازاریابی شبکه ای فعالیت میکند عنوان می کنند از پلیس فتا مجوز دارند آیا این موضوع صحت دارد؟

خیر، پلیس فتا هیچگونه مجوزی صادر نمی کند و جهت بررسی مجاز بودن فعالیت آنها فقط از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام بعمل آید.