رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

برای مقابله با هک چه باید کرد ؟

برای مقابله با هک چه باید کرد ؟

۱- استفاده از یک فایروال به روز شده
۲- استفاده از یک آنتی ویروس به روز شده
۳- ویندوز و نرم‌افزارهای آن را به‌روز کنید یا از جدیدترین آن‌ها استفاده کنید.
۴- هیچ گاه از کسی به هیچ وجه لینک قبول نکنید.
۵- هیچ گاه از پسورد‌های ساده استفاده نکنید.
۶- هیچ گاه پسورد هایتان اسم یک آشنا، روز تولد، شماره‌ی شناسنامه نباشد.